Asbestverwijdering voor particulieren.

Niet alle toepassingen zijn verplicht om te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Dit zijn de zogenoemde ‘vrijstellingen’ in de tekst hieronder kunt u de wettelijke tekst.

Bouwbesluit 2012, par. 1.7, art. 1.26 lid 4

Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag. De in de eerste volzin bedoelde termijn is ten minste vijf werkdagen indien:

  1. die sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt.

Dit betekend dat u zowel in een binnen- als buitensituatie de boven genoemde materialen met bijbehorende criteria zelf mag verwijderen.

In onderstaande link vindt u handig filmpje voor zelf asbest te verwijderen:

https://youtu.be/yiS9dkptEzA

One thought on “Asbestverwijdering voor particulieren.

  1. Dankjewel voor dit stuk over asbestverwijdering. Ik denk dat het uitkiezen van een erkend bedrijf hiervoor een goed idee is. De sloopwerkzaamheden dienen zorgvuldig te gebeuren zonder dat de asbest vrijkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *