Het onderzoeken van lekken, vochtproblemen en bouwkundige gevolgschade is een veel voorkomend probleem, zeker nu in de koudere periode. Condensatie in gebouwconstructies, lekkages van leidingen en rioleringen en daaruit volgend belemmering van woongenot of in het ergste geval niet meer bewoonbaar.

We voeren met de laatste nieuwe technieken waaronder: warmtebeeldcamera, kleurvloeistoffen, endoscopen en geavanceerde (vocht)meetapparatuur dergelijke onderzoeken uit.

Verder bieden we ook een totaal ontzorgingspakket aan voor het opsporen, eventueel herstellen en drogen van een dergelijk probleem.

Het drogen van vochtschade is een specialistisch werk wat we ons eigen hebben gemaakt.

Neem contact op voor verdere informatie en mogelijkheden.